Vakuove balici stroje wikipedia

Vakuový balicí stroj zajišťuje těsnění výrobku ve vyhrazeném kontejneru, obvykle fóliovém obalu, po odsátí vzduchu z něj.Vakuové balení značně chrání čerstvost balených výrobků minimalizací růstu bakterií a plísní. Potraviny balené v moderní metodě pravděpodobně i několikanásobně silnější než u jiných metod balení.

Existuje několik typů vakuových baliček dostupných na trhu, ačkoliv jejich použití je kompatibilní, v procesu balení jsou velké disproporce.Komorový balicí stroj - po umístění materiálu do finálního obalu vzniká uvnitř komory vakuum. Během tohoto mechanismu jsou vzduchové špičky vytlačeny z obalu. Po dokončení procesu se otvor přivaří. Komorové balicí stroje jsou v neobvyklých velikostech od malých až po dvoukomorová zařízení, což zvyšuje efektivitu balení. Tento model stroje je považován především za nízké náklady na údržbu, jednoduchost a sílu použití. Používá se především v potravinářském průmyslu a obchodu.Stroj na balení pásu - na rozdíl od balicích strojů zůstává zabalený výrobek mimo zařízení. Vakuum je shromažďováno pomocí speciální fólie a umístěním otvoru vaku tak, aby produkt zůstal v zařízení co nejvíce uzavřený. Malé, ve srovnání s komorovým balicím strojem, velikostmi a velkou mobilitou jsou nepochybnými výhodami tohoto typu zařízení. Potřeba nákupu speciálního filmu však výrazně zvyšuje provozní náklady. Používá se zejména v potravinářském sektoru, kde jsou výrobky s fantastickými tvary, jako je zvěřina.Balení - při úspěchu komorových balicích strojů nemá volba typu filmu velký význam jako u úspěchu pásu. První typ stroje pracuje především na lidech na plochých a prakticky dostupných hladkých fóliích. Druhý typ balení vyžaduje použití rýhované fólie.