Nebezpeci eurozony

Vzhledem k tomu, že na konci Evropské unie platily další bezpečnostní předpisy, bylo rozhodnuto o harmonizaci ustanovení. Byly zavedeny požadavky ATEX, které jsou označovány jako úspěch potenciálně výbušných zón a nástrojů pro umístění v těchto zónách. Účelem těchto modifikací je minimalizovat riziko, tj. Veškerou jeho eliminaci, která se vytváří s využitím výsledků v oblastech, kde může být ohrožena exploze, tj. Zóny EX.

Požadavky EX, konkrétně směrnice, definují požadavky, které musí daný výrobek provádět, který je určen pro vložení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavním cílem tohoto orgánu je harmonizovat postupy dodržování ochranných nástrojů a stylů v těchto potenciálně výbušných zónách a zaručit jejich přímý průběh na území Evropské unie.Tato zásada platí pro všechna elektrická a neelektrická zařízení a ochranné systémy, které budou používány v oblastech s nebezpečím výbuchu. Požadavky ATEX se vztahují na bezpečnostní, řídicí a koncová zařízení, která budou použita mimo prostředí s nebezpečím výbuchu. Nemusí mít nezávislé funkce, ale přispějí k bezpečnému fungování zařízení a ochranných systémů, které tam budou použity.Směrnice definuje způsob prokázání shody materiálu s výhradami ATEX. Výrobky, které splňují tyto požadavky, tj. Normy harmonizované s radou, musí rovněž splňovat příslušné požadavky. Uplatňování pravidel není nezbytné, ale je to tak. Jedná se o soulad s pravidlem, které učinila osoba vykonávající na platformě oznámení Evropské komise. Výjimky se mohou vyskytnout pouze v úspěchu kategorií elektrických spotřebičů a neelektrických zařízení třetí a třetí kategorie.Pokud jde o tyto prvky, může výrobce těchto přístrojů v této skutečnosti vydat informace o shodě bez účasti notifikované osoby. Vnímané produkty jsou však také považovány za stejného výrobce, který bude v takové situaci přesný a bude obsahovat příliš mnoho svého výrobku.Co se týče důležitých požadavků, jedná se o certifikaci elektrických a neelektrických zařízení, sebehodnocení, požadavky na místa věcí a fungování na náměstí Evropské unie jsou povinné a povinné.