Koupelna uzemneni

Elektrostatické uzemnění je velmi důležitým faktorem v průmyslu a přepravě hořlavých plynů a dalších látek, jako jsou kapaliny a prášky. Když se statická elektřina váže v blízkosti hořlavých materiálů, vzniká nebezpečí.

Každý rok v celé Evropě je těmito činnostmi samozřejmě způsobeno více než 400 nehod. Zapalování, ohně a dokonce i začátky jsou naprosto reálné nebezpečí, o kterém si je vědom každý zdravě myslící host a manažer v této oblasti.

Zde přicházejí k záchraně mechanismy a styly elektrostatického uzemnění. Jejich práce se v zásadě probudí spojením ohrožených prvků nízkoohmovým drátem, dokud nejsou uzemněny vhodnou svorkou. Na trhu existuje značný počet znaků - klínovité, šroubované, upevněné v samotném pouzdře kontejneru. Pokročilejší systémy také umožňují sledování uzemnění v reálném čase. V souvislosti s následnými zařízeními nemusí vést k výdeji zboží nebo k jeho práci v případě problémů se zemněním. Některé metody fyzicky blokují tuto možnost uzavřením ventilu nebo plniva, což je užitečné v případě selhání spolupracujících zařízení nebo pokusů o obejití bezpečnosti. Tyto typy řešení jsou často přizpůsobeny železničním a silničním tankerům.

Poměrně častým problémem s použitím svorek na zařízeních, která se zabývají laky, barvami, rozpouštědly nebo pryskyřicemi, je proces pokrytí povrchu materiálem, který je obtížné úplně redukovat. Můžete tedy vidět vrstvu, která izoluje elektrostatické uzemnění, což částečně nebo úplně neguje její účinnost. Funguje nejen zařízení, ale i samotné kontejnery a nádrže umístěné pro skladování výše uvedených materiálů.