Italiana gastronomie 6

Pojem anglický koučink (znamená trénink je název interaktivního tréninkového procesu, který probíhá prostřednictvím technik spojených s psychologickými myšlenkami. Jde tedy o způsob, jak školit zaměstnance na základě fungování rozhodovacího procesu v plánu, jak vyhovět jejich profesním potřebám, což ostatním lidem nebo podnikům pomáhá dynamizovat tempo růstu a umožňuje společnosti zlepšit její fungování. např. ve smlouvě s jejich obchodem, rozvoji jejich profesionální práce a stále diskutují o otázkách týkajících se mezilidských vztahů s ostatními lidmi.

Profesionální koučování umožňuje klientům činit lepší rozhodnutí, více obsáhnout své vlastní predispozice, definovat své cíle a zaměřit se na optimalizaci akcí, které je přijímají. Koučování je proces sebezdokonalování, jehož nejdůležitějším cílem je zvýšit důvěru klienta a ukázat podporu při samostatném provádění zamýšlených změn na základě jeho vlastních projektů a intelektuálních programů. Dalšími částmi viditelnými v cvičeních pro zaměstnance v koučovací situaci jsou:

koučování je zcela dobrovolné řízení;trenér nemá právo uvalit na klienta žádnou vůli;neučí lidi, pouze jim umožňuje ukázat se;je postaven na základě otázek a stimuluje myšlení;z pohledu klienta musí existovat atmosféra respektu a pomoci;cílem je zaměřit se na vědomé změny.