Fakturacni program optima

V oblasti fakturačních programů je na domácím trhu značná konkurence. Trh nabízí bezplatné i bezplatné programy. V moderním článku se budu zabývat jinou skupinou programů, které jsou ve volné kategorii jednoduché. Důležitým prvkem dnes diskutovaných projektů je program fakturace DPH "Draco".

Tento program je také k dispozici pro výpis prodejních dokladů v servisních a komerčních kancelářích. Výhodou tohoto projektu je bohužel nedostatek způsobů řízení skladu. Program má řadu dalších užitečných funkcí. Doporučují proto faktury DPH a opravy prodejních dokladů, plateb KP a výplat KW, výkazů hotovosti, dokladů o neúrokových platbách, platebních faktur a také vedení seznamu mužů a produktů spolu s tvorbou všech forem zpráv, mimo jiné v grafických zprávách. Díky aplikované funkci definování metody číslování faktur, a to i poskytováním vlastních komentářů vedení záznamů je mnohem příjemnější, než je prostor v úspěchu programů, které tyto hodnoty nenabízejí. Druhou nevýhodou fakturačního programu Draco je implementace pokladní pokladny. Software pro fakturaci DPH je však dokonale popsán v dodaném návodu k použití. Program fakturační faktury existuje ve dvou verzích. V první, která je zdarma, najdeme po úvodu omezené množství práce, se kterou můžeme zjistit, zda bude pro nás celá verze tohoto projektu dobrá. Pokud tomu tak není, na stěně se nenachází nic, co by umožňovalo výběr softwaru poskytnutého jednotlivými výrobci fakturačních programů. Program fakturace Draco - DPH byl oceněn širokou škálou uživatelů. Software, který je otevřen na všech typech internetových portálů s plány, se těší neoblomnému zájmu zákazníků. Na internetových portálech můžeme najít bezplatnou variantu tohoto softwaru, který byl dosud stažen šedesát šest tisíckrát!